GEOP geodetické práce


Go to content

Main menu:

 

GEOP - pár slov o nás pro Vás


  Rozsah prací


Díky vybavení jsme schopni mimo speciální důlní geodezie provádět prakticky veškeré geodetické práce.

Od prací v katastru nemovitostí - geometrické plány, vytyčování hranic apod. přes geodetické práce technické geodezie, od mapových podkladů přes zakládání staveb a jejich výstavbu až po zaměření skutečného provedení staveb a inženýrských sítí. Jsme smluvními partnery VČP a EVČ s oprávněním zaměřovat jejich sítě, máme zkušenosti s tvorbou grafické a tabulkové části prohlášení vlastníka k dokumentaci pro vklad do katastru.
Z toho vyplývají i zkušenosti ze zaměřováním staveb a tvorbou pasportů staveb či objektů pro jejich rekonstrukci nebo jiné účely. Měřili jsme jeřábové dráhy, dopravníky uhlí v elektrárně, fasády objektů, šachty bývalé podzemní továrny uvnitř kopce i skutečné průběhy podzemních stok,prostě za těch několik málo let existence firmy (co je to proti stáří vesmíru), jsme dělali opravdu ledacos a v různých prostředích, nevyjímaje použití neoprenu a loďky při měření vodních-podvodních prostor. Perličkou na dortu pak bylo proměřování squashových kurtů - 3D rozměrového certifikátu jako dokladu pro jejich  uznání způsobilosti k soutěžím - milé zvláště v zimním období.
Práce, kde je to vyžadováno nebo potřeba, jako jsou některá skutečná provedení nebo mapové podklady, jsme schopni vytvářet výkresy ve 3D prostorovém čárovém modelu.

  Vybavení a SW


Od samého počátku pracujeme s technikou firmy Geodimeter, dnes známa jako Trimble, a vsazení na nejvyšší kvalitu se sice prodražilo, ale vyplatilo. Taktéž od samého počátku preferujeme grafické zpracování v prostředí programu AutoCad, ke kterému dnes přibyly další stanice se SW ProgeCad Professional a nutností se ukázalo pořízení jedné instalace Microstationu.

Pro potřeby GPS měření jsme vybaveni jednofrekvenčními stanicemi Sokkia Stratus, které jsou sice pomalé, ale celkem spolehlivé a jak je z předchozího textu patrné, s nostalgií a konzervatizmem se jich odmítáme zbavit obnovou za novější.
 
  Historie firmy


Firma vznikla jako sdružení podnikatelů se zaměřením na geodetické práce v roce 1994 jako sdružení o počtu tří             členů. Postupně  se firma rozrůstala a přetransformovala se do právní formy veřejné obchodní společnosti a několikrát změnila svoje působiště. Poslední změna se zatím udála v roce 2008, kdy se firma opět vrátila k původnímu modelu sdružení podnikatelů a usídlila se na nové adrese  v ulici Valdštejnská č. 41 podle jedněch,podle druhých v ulici Dolení č.41. Podle známého pořekadla o kovářově kobyle, co chodí bosa ani my, dalo by se říci již letití geodeti, nejsme schopni říci, která adresa je správná. Jak jste správně usoudili, objekt je na křižovatce obou zmíněných ulic, což by nebyl problém. Ten tkví v tom, že vchod je přesně z kulatého rohu. Podle ověřené studie, že stádo sice jde možná špatným směrem, ale svou masou si cestu prorazí, přiklonili jsme se i my k většině a zvolili Valdštejnskou ulici. Koneckonců Valdštejn byl někdo a s těmi odzdola se nemůže srovnávat. Jinak je to už jenom o práci a tím se nebudeme, myslím, zdržovat.

Snažíme se vyhovět přání našich zákazníků a jejich věrnost značce GEOP  je pro nás odměnou a cílem
při snaze o udržení určitého standartu.
Budeme rádi,stanete-li se i Vy našimi spokojenými zákazníky.

 Těšíme se na Vaši návštěvu !
MapkaSídlo firmy Kanceláře

Geodezie,ubytování | info@geop.cz

Back to content | Back to main menu